Nghiên cứu nâng cấp chất lượng công nghệ nhận dạng và sửa lỗi cho phần mềm DocPro

Đề tài cấp nhà nước - 2015 - 2017

Research

- Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội - Cơ quan chủ quản: Viện Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chủ nhiệm: Vũ Duy Linh - Thành viên: Nguyễn Văn Đoàn
- Trạng thái: Đã nghiệm thu - Fulltext: Chưa có

Nghiên cứu phát triển một số phương pháp xử lí dữ liệu lớn và ứng dụng trong thương mại điện tử

Đề tài cấp bộ - 2015 - 2017

Research

- Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội - Cơ quan chủ quản: Viện Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chủ nhiệm: Vũ Đức Thi - Thành viên: Nguyễn Văn Đoàn
- Trạng thái: Đã nghiệm thu - Fulltext: Chưa có

Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý lưới điện hạ thế trực quan

Đề tài cấp bộ - 2015 - 2016

Research

Hệ thống quản lý lưới điện hạ thế trực quan bám sát qui trình quản lý lưới điện hạ trên thực tế, dễ nhập liệu, dễ quản lý, dễ sử dụng và tích hợp được dữ liệu từ các hệ thống đang dùng trong EVN, đảm bảo tính an toàn và bảo mật, giúp ích đắc lực cho công tác quản lý vận hành lưới điện của các công ty điện lực. Hệ thống có tính mở cao, có thể tích hợp thêm các module, tính năng, thiết bị điện thông minh trong tương lai để tạo thành một hệ thống hiệu quả.. Hệ thống đã được thử nghiệm áp dụng tại Công ty Điện lực Phú thọ, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc.

- Cơ quan chủ trì: Bộ công thương - Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Điện lực
- Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Quỳnh - Thành viên: Phương Văn Cảnh, Nguyễn Thị Hồng Khánh, Đỗ Anh Đức
- Trạng thái: Đã nghiệm thu - Fulltext: Chưa có

Nghiên cứu, mô phỏng và phân tích các đặc tính quá độ của cáp ngầm cao áp (>110kV) có xét đến ảnh hưởng của thông số các lớp cách điện và bảo vệ

Đề tài cấp tập đoàn - 2015 - 2016

Research

- Cơ quan chủ trì: Tập đoàn Điện Lực Việt Nam - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Điện Lực Việt Nam
- Chủ nhiệm: Nguyễn Tùng Linh - Thành viên: Nguyễn Tùng Linh, Ngô Ngọc Thành
- Trạng thái: Đã nghiệm thu - Fulltext: Chưa có

Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trực quan

Đề tài cấp bộ - 2015 - 2015

Research

Hệ thống quản lý vận hành lưới điện trực quan bám sát qui trình quản lý lưới điện thực tế, dễ nhập liệu, dễ quản lý, dễ sử dụng và tích hợp được dữ liệu từ các hệ thống đang dùng trong EVN, đảm bảo tính an toàn và bảo mật, khắc phục được cơ bản các hạn chế của các hệ thống đã có. Hệ thống có tính mở cao, có thể tích hợp thêm các module, tính năng, thiết bị điện thông minh trong tương lai để tạo thành một hệ thống lưới điện thông minh hiệu quả. Hệ thống đã được thử nghiệm và triển khai tại Công ty Điện lực Phú thọ, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc và được đánh giá đáp ứng tốt các yêu cầu đề ra.

- Cơ quan chủ trì: Bộ công thương - Cơ quan chủ quản: Đại học Điện lực
- Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Quỳnh - Thành viên: Phương Văn Cảnh, Nguyễn Thị Hồng Khánh, Trần Ngọc Hà, Đỗ Anh Đức, 01180002
- Trạng thái: Đã nghiệm thu - Fulltext: Nhấn vào đây để xem.

Dự án “Xây dựng mới 4 chuẩn từ vựng về dữ liệu nội dung số và trao đổi thông tin; 58 chuẩn tạo lập, lưu trữ, trao đổi và quản lý dữ liệu và nội dung”

Đề tài cấp bộ - 2014 - 2015

Research

- Cơ quan chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan chủ quản: Viện Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chủ nhiệm: Viện CNTT - ĐHQGHN - Thành viên: Nguyễn Văn Đoàn
- Trạng thái: Đã nghiệm thu - Fulltext: Chưa có

Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát điều khiển lưới điện phân phối trực quan

Đề tài cấp tập đoàn - 2014 - 2015

Research

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Điện lực - Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương
- Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Quỳnh - Thành viên:
- Trạng thái: Đã nghiệm thu - Fulltext: Chưa có

Dự án “Xây dựng quy hoạch Quốc hội điện tử”

Đề tài cấp bộ - 2013 - 2013

Research

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Quốc hội - Cơ quan chủ quản: Viện Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chủ nhiệm: Nguyễn Ái Việt - Thành viên: Nguyễn Văn Đoàn
- Trạng thái: Đã nghiệm thu - Fulltext: Chưa có

Xây dựng phần mềm quản lý vận hành các công trình thủy điện trên bản đồ số GIS

Đề tài cấp bộ - 2010 - 2010

Research

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Điện lực - Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương
- Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Quỳnh - Thành viên:
- Trạng thái: Đã nghiệm thu - Fulltext: Chưa có

Nghiên cứu mô hình mô phỏng thu thập, phân tích dữ liệu và tính toán tổn thất điện năng trên lưới điện phân phối

Đề tài cấp bộ - 2019 - 2010

Research

- Cơ quan chủ trì: Bộ công thương - Cơ quan chủ quản: Đại học Điện Lực
- Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Trung - Thành viên: Vũ Thị Thu Nga, Nguyễn Trường Giang, Trần Anh Tùng, Ngô Ngọc Thành, Phạm Mạnh Hải
- Trạng thái: Đang thực hiện - Fulltext: Nhấn vào đây để xem.