ThS. Phương Văn Cảnh

Giảng viên

 • Xử lý ảnh
 • Hệ thông tin địa lý (GIS)
 • Kiến trúc phần mềm
 • Các phương pháp hình thức hệ thống nhúng và thời gian thực
 • Các hệ thống thông minh
Loại Tổng số 2022
Tạp chí 3 0
Hội thảo 0 0
Đề tài 4 0

Môn học thuộc chuyên môn giảng dạy

 1. Nhập môn tin học
 2. Lập trình C nâng cao
 3. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 4. Lập trình trên nền Web
 5. Lập trình.Net
 6. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 7. Lập trình Java
 8. Đồ án lập trình.Net
 9. Phát triển phần mềm trên web
 10. Đồ án lập trình Java
 11. Phát triển phần mềm trên thiết bị di động
 12. Đồ án phát triển phần mềm trên web
 13. Phát triển phần mềm web an toàn
 14. Đồ án lập trình web nâng cao
 15. An toàn và bảo mật ứng dụng web
 16. Nhập môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 17. Phát triển phần mềm web an toàn