Các sản phẩm do khoa CNTT xây dựng
1/10/2019 4:34:17 PM  4145

Khoa CNTT - trường Đại học Điện lực luôn đặt mục tiêu hàng đầu là đào tạo gắn với thực hành. Việc này đòi hỏi các thầy cô giảng viên của khoa phải có năng lực thực hành và thực tiễn cao. Khoa CNTT đã và đang tập trung vào xây dựng nhiều sản phẩm ứng dụng cho Ngành Điện và xã hội.
Các sản phẩm bao gồm:
  1. Hệ thống điều hành giảm tổn thất điện năng; 
  2. Hệ thống giám sát điều khiển lưới điện trực quan; 
  3. Hệ thống khai thác lưới điện hạ thế trực quan; 
  4. Hệ thống quản lý các công trình thuỷ điện trên bản đồ số GIS; 
  5. Hệ thống chăm sóc khách hàng dùng điện; 
  6. Hệ thống phần mềm thi trắc nghiệm qua mạng TestOnline; 
  7. Hệ thống phát hiện thi hộ thông qua nhận dạng khuôn mặt người tại trường Đại học Điện lực; 
  8. Trang web khoa Công nghệ thông tin
Olympic tin học toàn quốc

Một số tin tức liên quan

Tags