Ngày 18/11/2010 Chủ tịch nước đã phong tặng huân chương lao động hạng 3 cho khoa CNTT- Trường Đại học Điện Lực: "đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2005-2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội và bảo vệ tổ quốc”.' />
Huân chương lao động
8/5/2018 9:12:36 AM  1277

Ngày 18/11/2010 Chủ tịch nước đã phong tặng huân chương lao động hạng 3 cho khoa CNTT- Trường Đại học Điện Lực: "đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2005-2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội và bảo vệ tổ quốc”.
Olympic tin học toàn quốc

Một số tin tức liên quan

Tags