Tin tức & sự kiện

Các chuyên ngành đào tạo

Ngành Công nghệ Thông tin (Mã ngành: 74802)
Gồm các chuyên ngành sau: Công nghệ phần mềm, Quản trị và an ninh mạng, Hệ thống thương mại điện tử, Trí tuệ nhân tạo và thị giác máy
 

Ngày 12/12/2018 11:28:57 AM Xem tiếp