Tin tức & sự kiện

Tuyển sinh chuyên ngành Quản trị An ninh mạng (công nhận Tín chỉ chuyển tiếp với ĐH Deakin, Úc)

Chuyên ngành Quản trị An ninh mạng của Đại học Điện lực được Đại học Deakin ( Úc) công nhận các tín chỉ mà sinh viên chính quy tích luỹ được trong hai năm đầu. Sinh viên nếu có nguyện vọng và đáp ứng năng lực Tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 được chuyển tiếp học tập hai năm cuối tại Đại học Deakin và nhận bằng Kỹ sư do Đại [...]

Ngày 2/14/2019 2:44:59 PM Xem tiếp