Samsung Electronic Viet Nam

Đối tác: Tập đoàn Samsung

Samsung Electronic VIệt Nam liên kết với khoa CNTT
Samsung Electronic VIệt Nam liên kết với khoa CNTT