Khoa Công nghệ thông tin của trường Đại học Điện lực được thành lập ngày 02 tháng 5 năm 2002. Hiện nay, khoa đào tạo 04 chuyên ngành (Công nghệ phần mềm, Hệ thống thương mại điện tử, quản trị và an ninh mạng, Trí tuệ nhân tạo & Thị giác máy tính) với các bậc đào tạo là đại học, cao học và tiến sĩ.


Ngày 18/11/2010 Chủ tịch nước đã phong tặng huân chương lao động hạng 3 cho khoa CNTT- Trường Đại học Điện Lực: "đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2005-2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội và bảo vệ tổ quốc”.