- Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin
- Mã ngành: 8480201
- Thời gian đào tạo: 2 năm ( 3 học kì và luận văn)


Ngành Máy tính và công nghệ thông tin

  • - Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
  • - Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin
  • - Mã ngành: 8480201
  • - Thời gian đào tạo: 2 năm ( 3 học kì và luận văn)Students walking on campus

Danh mục tin nhỏ