Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ khóa 2021-2023
8/28/2021 8:16:55 PM  189

- Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin
- Mã ngành: 8480201
- Thời gian đào tạo: 2 năm ( 3 học kì và luận văn)
Ngành Máy tính và công nghệ thông tin
- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
- Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin
- Mã ngành: 8480201
- Thời gian đào tạo: 2 năm ( 3 học kì và luận văn)
4.1 Đối tượng tuyển sinh
a. Ngành đúng, ngành phù hợp:Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành công nghệ thông tin, bao gồm các ngành (nhóm A):
- Công nghệ thông tin
- An toàn thông tin
- Các ngành có tên khác thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin nhưng chương trình đào tạo khác dưới 10% tổng số tiết tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành so với chương trình đào tạo trình độ đại học ngành công nghệ thông tin của Trường Đại học Điện lực
b. Ngành gần: Đã tốt nghiệp đại học thuộc các lĩnh vực gần với ngành công nghệ thông tin (nhóm B):
- Khoa học máy tính
- Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
- Kỹ thuật phần mềm
- Hệ thống thông tin
- Kỹ thuật máy tính
- Công nghệ kỹ thuật máy tính
- Toán ứng dụng
- Thống kê
- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông
- Các ngành khác các lĩnh vực trên nhưng chương trình đào tạo khác từ 10% đến 40% tổng số tiết tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành so với chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Điện lực. 
c. Ngành khác: Đã tốt nghiệp đại học các ngành khác (nhóm C):
- Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
- Kỹ thuật điện tử - viễn thông
- Hệ thống thông tin quản lý
- Sư phạm Tin học
- Sư phạm Toán học
- Kỹ thuật điện tử, viễn thông
- Toán học
- Khoa học tính toán
- Toán tin
- Toán cơ
- Quản lý thông tin
- Thương mại điện tử
- Kỹ thuật điện, điện tử
- Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
- Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá.
Chi tiết xem tại đây