Thông báo: Về việc đăng ký học bổng tài trợ của Công ty Cổ phần BKAV năm 2021
8/2/2021 9:41:33 AM  416

Căn cứ Hợp đồng tài trợ học bổng số 177-2505/HĐ-BKAV21 và Thông báo số 21-2505/TB-BKAV21 của Công ty cổ phần BKAV về việc xét, cấp học bổng cho sinh viên Trường Đại học Điện lực năm học 2020-2021.
 Trường Đại học Điện lực thông báo đến sinh viên chương trình “Học bổng tài trợ của Công ty Cổ phần BKAV", cụ thể như sau:
  1. Số lượng học bổng: 05 suất.
  2. Giá trị học bổng: Mỗi suất học bổng là 10.000.000 VNĐ.
  3. Đối tượng xét, cấp học bổng: Sinh viên hệ đại học chính quy, là thành viên ban chủ nhiệm CLB sinh viên nghiên cứu an ninh mạng trường Đại học Điện lực.
4. Quy định cấp học bổng:
- Sinh viên nhận học bổng phải có chữ ký xác nhận và CTCP BKAV được giám sát trường Đại học Điện lực quá trình thực hiện chương trình tài trợ học bổng.
- Nếu kết quả rèn luyện của sinh viên trong suốt thời gian học tại trường gây ảnh hưởng xấu đến nhà trường hoặc sinh viên bị đình chỉ, bị buộc thôi học, Học bổng của sinh viên sẽ bị thu hồi và sinh viên phải hoàn trả lại phần học bổng đã nhận.
5. Hồ sơ xin xét duyệt Học bổng bao gồm:
- Đơn xin tham gia chương trình học bổng (như mẫu đính kèm).
- Bản sao Kết quả học tập, rèn luyện năm học 2020-2021.
- Giấy xác nhận về thành tích học tập, NCKH, các hoạt động đoàn thể của khoa CNTT và trường Đại học Điện lực (nếu có).
6. Thời hạn nhận hồ sơ:
- Thời hạn nhận hồ sơ: trước ngày 12/8/2021.
- Hồ sơ được gửi về Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Điện lực cho thầy giáo Nguyễn Khánh Tùng, số điện thoại: 0919892981, email: tungnk@epu.edu.vn
- Mẫu hồ sơ đăng ký xét học bổng có thể tải >>>> tại đây
Nhà trường thông báo đến các sinh viên được biết để các sinh viên có nguyện vọng đăng ký học học bổng và hoàn thành hồ sơ đúng thời hạn./.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG CTSV
 
 
 
 
 
Nguyễn Đăng Toản