​CÔNG TY VNPT TECHNOLOGY THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG !
5/20/2021 11:15:02 AM  324

​CÔNG TY VNPT TECHNOLOGY THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG !
50 Kỹ sư Điện tử Viễn thông, CNTT với thu nhập lên đến 50 triệu đồng/tháng.
​CÔNG TY VNPT TECHNOLOGY THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG !
50 Kỹ sư Điện tử Viễn thông, CNTT với thu nhập lên đến 50 triệu đồng/tháng.
Công ty VNPT Technology là đơn vị chủ lực của Tập đoàn BCVT Việt Nam - VNPT trong lĩnh vực Công nghệ, Công nghiệp Điện tử Viễn thông, CNTT, Truyền thông và Công nghiệp nội dung số.
Để đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty có nhu cầu tuyển dụng 50 Kỹ sư Điện tử Viễn thông, CNTT với thu nhập lên đến 50 triệu đồng/tháng cùng nhiều chế độ hấp dẫn khác.
Đây là cơ hội việc làm rất tốt cho các bạn Sinh viên Ngành Điện tử Viễn thông, CNTT của Trường Đại học Điện lực đã tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp.
Chi tiết tại: https://fet.epu.edu.vn/

Chi tiết thông báo tuyển dụng của VNPT TECHNOLOGY