Khoa CNTT trường Đại học Điện lực liên kết với công ty Bkav cho chương trình thực tập của sinh viên ngành công nghệ thông tin

Đối tác: Bkav

Ngày 10/12/2018 diễn ra buổi làm việc giữa Khoa CNTT và đại diện công ty Bkav. Hai bên đã đạt được những thoả thuận về thực tập và việc làm của sinh viên. Đáng chú ý sẽ có một chương trình về hướng nghiệp cho các bạn sinh viên EPU được tổ chức trong năm tới dưới sự hợp tác của hai bên!

Một số hình ảnh trong buổi làm việc: