TS. Đào Nam Anh

Giảng viên

 • Xử lý ảnh
 • Trí tuệ nhân tạo
 • Công nghệ tri thức
 • Khai phá dữ liệu
Loại Tổng số 2022
Tạp chí 8 0
Hội thảo 7 0
Đề tài 0 0

Môn học thuộc chuyên môn giảng dạy

 1. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 2. Đồ họa máy tính
 3. Cơ sở lý thuyết mật mã
 4. Phân tích chiến lược thương mại điện tử
 5. Marketing điện tử và công nghệ quảng bá sản phẩm online
 6. Thanh toán qua mạng
 7. Đồ họa ứng dụng
 8. An toàn TMĐT