Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát điều khiển lưới điện phân phối trực quan

Đã nghiệm thu, Năm nghiệm thu : 2015

Loại đề tài: Đề tài cấp tập đoàn
Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Điện lực
Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Quỳnh
Thành viên đề tài:
Fulltext: Chưa có

Tóm tắt bằng tiếng việt :

Tóm tắt bằng tiếng anh :