Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý lưới điện hạ thế trực quan

Đã nghiệm thu, Năm nghiệm thu : 2016

Loại đề tài: Đề tài cấp bộ
Cơ quan chủ trì: Bộ công thương
Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Điện lực
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Quỳnh
Thành viên đề tài: Phương Văn Cảnh, Nguyễn Thị Hồng Khánh, Đỗ Anh Đức
Fulltext: Chưa có

Tóm tắt bằng tiếng việt :

Hệ thống quản lý lưới điện hạ thế trực quan bám sát qui trình quản lý lưới điện hạ trên thực tế, dễ nhập liệu, dễ quản lý, dễ sử dụng và tích hợp được dữ liệu từ các hệ thống đang dùng trong EVN, đảm bảo tính an toàn và bảo mật, giúp ích đắc lực cho công tác quản lý vận hành lưới điện của các công ty điện lực. Hệ thống có tính mở cao, có thể tích hợp thêm các module, tính năng, thiết bị điện thông minh trong tương lai để tạo thành một hệ thống hiệu quả.. Hệ thống đã được thử nghiệm áp dụng tại Công ty Điện lực Phú thọ, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc.

Tóm tắt bằng tiếng anh :