Nghiên cứu mô hình mô phỏng thu thập, phân tích dữ liệu và tính toán tổn thất điện năng trên lưới điện phân phối

Đang thực hiện, Năm nghiệm thu : 2010

Loại đề tài: Đề tài cấp bộ
Cơ quan chủ trì: Bộ công thương
Cơ quan chủ quản: Đại học Điện Lực
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Ngọc Trung
Thành viên đề tài: Vũ Thị Thu Nga, Nguyễn Trường Giang, Trần Anh Tùng, Ngô Ngọc Thành, Phạm Mạnh Hải
Fulltext: Nhấn vào đây để xem.

Tóm tắt bằng tiếng việt :

Tóm tắt bằng tiếng anh :