Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trực quan

Đã nghiệm thu, Năm nghiệm thu : 2015

Loại đề tài: Đề tài cấp bộ
Cơ quan chủ trì: Bộ công thương
Cơ quan chủ quản: Đại học Điện lực
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Quỳnh
Thành viên đề tài: Phương Văn Cảnh, Nguyễn Thị Hồng Khánh, Trần Ngọc Hà, Đỗ Anh Đức, 01180002
Fulltext: Nhấn vào đây để xem.

Tóm tắt bằng tiếng việt :

Hệ thống quản lý vận hành lưới điện trực quan bám sát qui trình quản lý lưới điện thực tế, dễ nhập liệu, dễ quản lý, dễ sử dụng và tích hợp được dữ liệu từ các hệ thống đang dùng trong EVN, đảm bảo tính an toàn và bảo mật, khắc phục được cơ bản các hạn chế của các hệ thống đã có. Hệ thống có tính mở cao, có thể tích hợp thêm các module, tính năng, thiết bị điện thông minh trong tương lai để tạo thành một hệ thống lưới điện thông minh hiệu quả. Hệ thống đã được thử nghiệm và triển khai tại Công ty Điện lực Phú thọ, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc và được đánh giá đáp ứng tốt các yêu cầu đề ra.

Tóm tắt bằng tiếng anh :