Xây dựng phần mềm quản lý vận hành các công trình thủy điện trên bản đồ số GIS

Đã nghiệm thu, Năm nghiệm thu : 2010

Loại đề tài: Đề tài cấp bộ
Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Điện lực
Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Quỳnh
Thành viên đề tài:
Fulltext: Chưa có

Tóm tắt bằng tiếng việt :

Tóm tắt bằng tiếng anh :