Nghiên cứu, mô phỏng và phân tích các đặc tính quá độ của cáp ngầm cao áp (>110kV) có xét đến ảnh hưởng của thông số các lớp cách điện và bảo vệ

Đã nghiệm thu, Năm nghiệm thu : 2016

Loại đề tài: Đề tài cấp tập đoàn
Cơ quan chủ trì: Tập đoàn Điện Lực Việt Nam
Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Điện Lực Việt Nam
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Tùng Linh
Thành viên đề tài: Nguyễn Tùng Linh, Ngô Ngọc Thành
Fulltext: Chưa có

Tóm tắt bằng tiếng việt :

Tóm tắt bằng tiếng anh :