Bài báo của giảng viên khoa CNTT nhận giải best paper của tạp chí DKE nằm trong danh mục SCIE
11/13/2021 9:40:11 AM  22

Vừa qua, ấn phẩm đăng trên tạp chí quốc tế Data & Knowledge Engineering (DKE, tạp chí nằm trong danh mục bài báo SCIE) của giảng viên Phạm Đức Hồng (Khoa CNTT) và đ/c Lê Anh Cường () đã được tạp chí DKE bình chọn là tạp chí "Best paper" của năm với 71 trích dẫn khoa học.
Đây là thành tích và là niềm tự hào rất lớn của bản thân giảng viên Phạm Đức Hồng và các thành viên đề tài nói riêng cũng như là của khoa CNTT và trường Đại học Điện lực nói chung. Đánh dấu những sản phẩm của khoa CNTT đang được đánh giá rất cao không chỉ ở trong và ngoài nước.
Chi tiết về giải thường trên tạp chí DKE có thể theo dõi tại đây.

- Hệ thống cơ sở dữ liệu và Hệ thống cơ sở tri thức chia sẻ nhiều nguyên tắc chung. Tạp chí Data & Knowledge Engineering (DKE) kích thích sự trao đổi ý tưởng và tương tác giữa hai lĩnh vực quan tâm có liên quan này. DKE tiếp cận đối tượng trên toàn thế giới gồm các nhà nghiên cứu, nhà thiết kế, nhà quản lý và người dùng. Mục đích chính của tạp chí là xác định, điều tra và phân tích các nguyên tắc cơ bản trong việc thiết kế và sử dụng hiệu quả các hệ thống này. DKE đạt được mục tiêu này bằng cách xuất bản các kết quả nghiên cứu ban đầu, các tiến bộ kỹ thuật và các mục tin tức liên quan đến kỹ thuật dữ liệu, kỹ thuật tri thức và giao diện của hai lĩnh vực này.
DKE bao gồm các chủ đề sau:
1. Biểu diễn và Thao tác Dữ liệu & Kiến thức: Các mô hình dữ liệu khái niệm. Các kỹ thuật biểu diễn tri thức. Các ngôn ngữ và kỹ thuật thao tác dữ liệu / tri thức.
2. Kiến trúc của cơ sở dữ liệu, chuyên gia hoặc hệ thống dựa trên tri thức: Kiến trúc mới cho cơ sở dữ liệu / cơ sở tri thức / hệ chuyên gia, kỹ thuật thiết kế và triển khai, ngôn ngữ và giao diện người dùng, kiến ​​trúc phân tán.
3. Xây dựng cơ sở dữ liệu / tri thức: Phương pháp và công cụ thiết kế cơ sở dữ liệu / tri thức, phương pháp thu thập dữ liệu / tri thức, các vấn đề toàn vẹn / bảo mật / bảo trì.
4. Ứng dụng, nghiên cứu điển hình và các vấn đề quản lý: Các vấn đề quản trị dữ liệu, thực hành kỹ thuật tri thức, ứng dụng văn phòng và kỹ thuật.
5. Các công cụ để xác định và phát triển Cơ sở Dữ liệu và Kiến thức bằng cách sử dụng các công cụ dựa trên nguyên tắc Ngôn ngữ học hoặc Giao diện Máy của Con người.
6. Các khía cạnh giao tiếp liên quan đến việc triển khai, thiết kế và sử dụng các KBS trong Không gian mạng.
Thêm vào đó DKE cũng có tổ chức các báo cáo hội nghị, lịch sự kiện, đánh giá sách, v.v.