Tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2021
8/28/2021 8:19:32 PM  324

- Ngành: Công nghệ thông tin
- Mã ngành: 9480201
- Thời gian đào tạo:
+ Tối thiểu 3 năm đối với bằng tốt nghiệp Thạc sĩ.
+ Tối thiểu 4 năm đối với bằng tốt nghiệp Đại học.
Xem chi tiết tại đây