Vừa qua, ấn phẩm đăng trên tạp chí quốc tế Data & Knowledge Engineering (DKE, tạp chí nằm trong danh mục bài báo SCIE) của giảng viên Phạm Đức Hồng (Khoa CNTT) và đ/c Lê Anh Cường () đã được tạp chí DKE bình chọn là tạp chí "Best paper" của năm với 71 trích dẫn khoa học.Students walking on campus

Danh mục tin nhỏ