Sáng ngày 28/11/2019, khoa CNTT – trường Đại học Điện lực đã tham gia hội thảo “Đại học thông minh: cơ hội và thách thức” được tổ chức tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Hội thảo thu hút tới hơn 20 cơ sở giáo dục đào tạo, các viện nghiên cứu và các doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ. Hội thảo là một diễn đàn thiết thực để các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và doanh nghiệp ngành Công nghệ thông tin và Tự động hóa trao đổi thông tin