Sinh viên khoa CNTT tham gia nghiên cứu khoa học cùng giảng viên
12/25/2020 3:00:16 PM  342

Nhóm sinh viên khoa CNTT và thầy giáo hướng dẫn đã có bài trình bày kết quả nghiên cứu của nhóm tại hội thảo Quốc gia lần thứ XXII, diễn ra trong 2 ngày 05 và 06 tháng 11 năm 2020. Một trong những kết quả xuất sắc trong nỗ lực đẩy mạnh sinh viên nghiên cứu khoa học của khoa CNTT trong những năm vừa qua.
Hội thảo Quốc gia lần thứ XXIII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" do Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Hạ Long đồng tổ chức tại Quảng Ninh vào ngày 5 - 6 tháng 11 năm 2020. Hội thảo là diễn đàn thường niên để những người làm công tác nghiên cứu, triển khai, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng và tìm kiếm sự hợp tác. Đặc biệt hội thảo khuyến khích các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học tham gia báo cáo trao đổi kết quả nghiên cứu và học tập của mình.
Dưới sự hướng dẫn tận tình của TS Lê Anh Ngọc, bạn Đàm Ngọc Sơn sinh viên D11QTANM đã tham gia và đóng góp tại hội nghị bài báo cáo với đề tài: "Đánh giá ảnh hưởng của tấn công lỗ đen tới giao thức định tuyến AODV và giải pháp IDSAODV trong mạng MANET". Chúc bạn sẽ có thêm nhiều bài báo nghiên cứu khoa học khác.

Sinh viên Đàm Ngọc Sơn báo cáo tại hội thảo