Chuyên ngành Công nghệ phần mềm của Đại học Điện lực được Đại học Deakin ( Úc) công nhận các tín chỉ mà sinh viên chính quy tích luỹ được trong hai năm đầu. Sinh viên nếu có nguyện vọng và đáp ứng năng lực Tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 được chuyển tiếp học tập hai năm cuối tại Đại học Deakin và nhận bằng Kỹ sư do Đại học Deakin cấp.Trong trường hợp sinh viên không đạt điều kiện để chuyển tiếp hoặc không có nguyện vọng chuyển thì sẽ tiếp tục học chương trình chính quy tại ĐH Điện lực.


Năm 2019, khoa CNTT trường Đại học tuyển sinh chuyên ngành mới: Trí tuệ nhân tạo và thị giác máy
 


Năm 2019, Trường ĐH Điện lực tuyển sinh ngành công nghệ thông tin với 04 chuyên ngành và 01 chương trình công nhận tín chỉ chuyển tiếp với đại học Deakin, Úc.


Ngành Máy tính và công nghệ thông tin

  • - Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
  • - Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin
  • - Mã ngành: 8480201
  • - Thời gian đào tạo: 2 năm ( 3 học kì và luận văn)


1. Ngành Máy tính và Công nghệ thông tin

  • - Trình độ đào tạo: Tiến sĩ
  • - Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin
  • - Mã ngành: 9480201
  • - Thời gian đào tạo: tổi thiểu 3 năm đối với người tốt nghiệp Thạc sĩ và 4 năm đối với người tốt nghiệp Đại học