Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính
2/12/2019 3:54:00 PM  1367

Năm 2019, khoa CNTT trường Đại học tuyển sinh chuyên ngành mới: Trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính
 

Kiến thức​

Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính là chuyên ngành của ngành CNTT. Chuyên ngành này trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về :

  • Biểu diễn tri thức và suy diễn tự động
  • Phương pháp học máy
  • Phân tích và xử lý thông tin hình ảnh
  • Nhận dạng mẫu
  • Phân tích và xử lý dữ liệu lớn
  • Lý thuyết trò chơi

Kỹ năng

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính, sinh viên có thể làm được các công việc: 

- Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin thông minh cho doanh nghiệp.

- Áp dụng và phát triển thuật toán thông minh để xây dựng hệ thống thông tin thông minh cho doanh nghiệp và xã hội.

- Vận hành, quản trị các hệ thống thông tin thông minh.

- Tích hợp các hệ thống thông minh.

- Lập trình trò chơi thông minh.

Cơ hội việc làm​

Kỹ sư Công nghệ thông tinchuyên ngành trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính có thể làm việc tại:

  • Các tổ chức, doanh nghiệp về công nghệ thông tin, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo hoặc thị giác máy tính.
  • Các doanh nghiệp sử dụng nền tảng công nghệ 4.0 trong vận hành và quản lý.