ThS. Cù Việt Dũng

Giảng viên

 • Xử lý ảnh
 • Trí tuệ nhân tạo
 • Học máy
 • Khai phá dữ liệu
 • Đồ hoạ máy tính
Loại Tổng số 2020
Tạp chí 1 0
Hội thảo 4 0
Đề tài 0 0

Môn học thuộc chuyên môn giảng dạy

 1. Nhập môn tin học
 2. Lập trình C nâng cao
 3. Lập trình.Net
 4. Lập trình Java
 5. Đồ án lập trình.Net
 6. Phần mềm mã nguồn mở
 7. Phát triển phần mềm trên thiết bị di động
 8. Đồ án phát triển phần mềm trên web
 9. Phát triển phần mềm web an toàn
 10. Cơ sở lập trình Web
 11. Lập trình web nâng cao
 12. Đồ án lập trình web nâng cao
 13. Lập trình trên thiết bị di động
 14. Ngôn ngữ lập trình python
 15. Lập trình hệ thống tích hợp