Bài viết mới nhất

ĐỒ HỌA MÁY TÍNH

Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản nhất về đồ hoạ: Mô hình, hiển thị và quan sát trong không gian 2D, 3D. Một số Kỹ thuật đồ hoạ thường dùng.

Ngày 1/9/2019 6:00:56 PM Xem tiếp