Tin tức & sự kiện

CÔNG BỐ THÍ SINH THẮNG CUỘC TRONG CUỘC THI THIẾT KẾ LANDING PAGE” NĂM 2021

Cuộc thi “ Thiết kế Landing Page “ là sân chơi về thiết kế website giới thiệu 1 sản phẩm hoặc dịch vụ tới công chúng; Cuộc thi giúp sinh viên khoa Công nghệ Thông tin (CNTT) - Đại học Điện Lực có cơ hội giao lưu học hỏi, tìm hiểu  kiến thức về công nghệ, về  marketing online một cách hiệu quả và mang lại truyền thống cao nhất.

Ngày 5/6/2021 6:39:46 PM Xem tiếp