Xếp hạng Đại học hướng tiếp cận trong công cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0
9/28/2020 12:36:51 PM  561

Theo hệ thống đánh giá chất lượng đại học Việt Nam - University Performance Metrics (UPM) của ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Điện lực dẫn đầu về chỉ số công bố bằng nội lực với tỉ lệ bài báo bằng nội lực cao nhất (60,54) đạt 100 điểm chuẩn hóa.

Trên trang web chính thức của báo điện tử vietnamnet ngày 3/10/2019 có bài viết có tiêu đề : Việt Nam ở đâu trên bản đồ CMCN 4.0.  Mở đầu có đoạn viết: “ Tại Việt Nam, nền kinh tế số đã từng bước được hình thành, phát triển nhanh và trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế. Tuy vậy, quy mô Kinh tế số của Việt Nam vẫn còn nhỏ. Nhiều doanh nghiệp hiện còn đang bị động”.

Thông tin Việt Nam đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN về quy mô nền kinh tế số. Công nghệ số cũng đã được áp dụng trong các ngành quan trọng như: Công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ…thanh toán điện tử tăng từ 19,6% lên 26,6%, chỉ số an toàn an ninh thông tin tăng 50 bậc từ 100 lên 50.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh vai trò quan trọng của con người cũng như cơ chế quản lý rủi ro để chủ động ứng phó với những mặt tiêu cực của CMCN 4.0.

Giáo dục phổ thông Việt Nam xếp thứ 38. Việt Nam có 2 trường đại học vào tốp 1000 thế giới.

Vậy với bài phân tích trên trang điện tử vietnamnet.vn có thể thấy chính phủ rất quan tâm đến công cuộc CMCN 4.0 đặc biệt vấn đề đào tạo con người để dành thế chủ động trong việc đáp ứng cho các doanh nghiệp trong việc chuyển đổi số.

Đào tạo đại học là một thành phần tất yếu trong công cuộc CMCN 4.0. Việc các trường đại học tại Việt Nam hiện nay đã thay đổi rất nhiều mô hình quản trị và cách tiếp cập với mô hình đào tạo tiên tiến trên thế giới từ việc thay đổi ngành đào tạo, chương trình đào tạo. Việc thay đổi chương trình đào tạo theo hướng tham khảo các chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới góp phần hình thành môi trường đào tạo mở và đáp ứng chất lượng toàn cầu trong việc hội nhập quốc tế.

Việc xếp hạng các trường đại học trong nước đang được định hướng xây dựng, đặc biệt là các bộ quy tắc để tiến hành phân loại và xếp hạng các trường Đại học trong nước nhằm định hướng tiến tới đưa các trường Đại học tại Việt Nam vào trong top các trường Đại học hàng đầu thế giới.
Để chuẩn bị cho định hướng xếp hạng các trường Đại học. Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang tổ chức cho các trung tâm kiểm định tiến hành thực hiện kiểm định các trường đại học tại Việt Nam theo bộ tiêu chuẩn quốc gia và bộ tiêu chẩn Asean.

Trường Đại học Điện lực là một trường đại học công lập đa cấp, đa ngành có nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cung cấp cho Ngành và phục vụ nhu cầu kinh tế xã hội đồng thời là một trung tâm nghiên cứu khoa học - công nghệ hàng đầu của Ngành.

Để chuẩn bị cho việc hội nhập quốc tế và xếp hạng các trường Đại học, Trường Đại học Điện lực đã đăng ký kiểm định Trường tại Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội và đã được công nhận trường đạt kiểm định chất lượng theo quyết định số 266/QĐ-KĐCL ngày 30/6/2018, việc trường Đại học Điện lực đạt kiểm định chất lượng giáo dục chứng tỏ Nhà Trường đã đủ điều kiện cho việc chuẩn bị xếp hạng các trường Đại học tại Việt Nam và sẵn sàng thực hiện công cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

Ngoài ra, theo hệ thống đánh giá chất lượng đại học Việt Nam - University Performance Metrics (UPM) của ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Điện lực dẫn đầu về chỉ số công bố bằng nội lực với tỉ lệ bài báo bằng nội lực cao nhất (60,54) đạt 100 điểm chuẩn hóa.

Trong tiến trình hội nhập công cuộc cách mạng công nghệ 4.0 Nhà trường đã đẩy mạnh phát triển đào tạo nhân lực ngành CNTT nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội. Với vai trò chủ đạo của mình, Khoa CNTT trường Đại học Điện lực đã từng bước khẳng định được chất lượng đào tạo của mình qua các lớp sinh viên đã tốt nghiệp và đang cống hiến cho công cuộc cách mạng công nghệ 4.0 tại Việt Nam. Với tỷ lệ 98% sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay khi ra trường cùng với mức thu nhập cao, chứng tỏ định hướng đào tạo của Khoa CNTT theo hướng ứng dụng đang đảm bảo đúng định hướng trong công cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay.