Tài liệu ôn tập Olympic tin học - trường Đại học Điện lực
1/16/2019 4:04:19 PM  1185

Để hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình tiếp cận kỳ thi Opympic tin học đề nghị sinh viên tham khảo một số tài liệu sau:
Sách: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Thầy Lê Minh Hoàng
Tài liệu tham khảo:

Trang chủ của cuộc thi http://www.olp.vn

Luyện tập http://vnoi.info

Giải bài toán trực tuyến http://vn.spoj.com

Tham gia các cuộc thi trực tuyến : http://ipsc.ksp.sk hoặc http://acm.timus.ru

Thêm một trang nữa : http://codeforces.com

Cũng có thể vào http://congdongcviet.com để học hỏi thêm