Các doanh nghiệp đối tác
1/11/2019 10:40:35 AM  1041

Các doanh nghiệp là đối tác với khoa công nghệ thông tin trường Đại học Điện lực
   
STT Tên Đơn vị Logo
1 SAMSUNG Việt Nam
2 ORACLE
3 Tập đoàn BKAV
4 FPT (FIS)
5 Tập đoàn FSI
6 Rikkei
7 Công ty CP Công nghệ phần mềm và Nội dung số OSP
8 NCCSOFT
9 Medaid 
10 VINSYS
11 Vccorp