Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Điện lực và Công ty FSI Việt Nam
8/28/2018 4:34:11 PM  446

Ngày 27/08/2018 diễn ra buổi làm việc giữa Hiệu trưởng Trường ĐHĐL - Thầy Trương Huy Hoàng, Ban lãnh đạo Khoa CNTT và công ty FSI (công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển công nghệ) hai bên đã trao đổi hợp tác về việc phối hợp tuyển dụng, thực tập đối với sinh viên ngành CNTT và phối hợp nghiên cứu, phát triển công nghệ giữa hai bên. 
Sau một thời gian gấp rút phối hợp và chuẩn bị, Chiều ngày 09/11/2018 tại trường Đại học Điện lực đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Điện lực và Công ty FSI Việt Nam!
Theo đó, tạo nền móng vững chắc trong việc phối hợp hoạt động giữa 2 đơn vị trong tương lai gần.
Một số hình ảnh trong buổi lế ký kết biên bản hợp tác giữa 2 đơn vị: