Trường DEAKIN ÚC công nhận tín chỉ chuyên ngành QTANM và CNPM của khoa CNTT - Đại học Điện Lực
1/19/2019 8:11:52 AM  508

Năm trong khuôn khổ hợp tác quốc tế giữa Khoa CNTT - Đại học Điện Lực và trường Đại học Deakin 

Ngày 18/1/2019 

Trường đại học Deakin của ÚC đã công nhận 2 năm đầu tín chỉ của chuyên ngành QTANM - Khoa CNTT trường Đại học Điện lực. Vậy là sau 2 năm học tại Khoa các bạn sinh viên CNTT có thể qua ÚC học tiếp năm 3 trường Deakin. Với công nhận này, Khoa CNTT tự tin khẳng định chương trình đang đào tạo phù hợp theo hướng phát triển chung của các trường trên thế giới. 

Trước đó 2 tháng, trường Deakin cũng đã công nhận toàn bộ tín chỉ năm 2 của chuyên ngành CNPM. Với những công nhận này, các bạn sinh viên có thêm cơ hội để học tập và làm việc tại Úc. 

Nguồn thêm về Đại học Deakin (là một trong ba đại học lớn tại Melbourne, thường xuyên có các thoạt động trao đổi và phát triển giáo dục): http://www.deakin.edu.au/international-students/your-country-and-deakin/vietnam-vietnamese