HỌP TRIỂN KHAI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
2/10/2020 11:59:59 AM  567

Để bắt kịp nhịp độ phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tuyển dụng nguồn nhân lực Công nghệ Thông tin chất lượng cao đã và đang là nhu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam nói riêng. Trong bối cảnh đó, khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Điện Lực đang nỗ lực từng bước để tăng chất lượng đào tạo nhằm tạo ra những thế hệ sinh viên có khả năng đáp ứng tốt yêu cầu của doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu đó, bên cạnh việc thiết kế nội dung chương trình đào tạo tốt, khoa còn chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên ngày một lớn mạnh, với trên 50 giảng viên, trong đó có các giáo sư tiến sĩ đầu ngành trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin đã được khoa mời giảng dạy và hợp tác nghiên cứu phát triển.
Để bắt kịp nhịp độ phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tuyển dụng nguồn nhân lực Công nghệ Thông tin chất lượng cao đã và đang là nhu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam nói riêng. Trong bối cảnh đó, khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Điện Lực đang nỗ lực từng bước để tăng chất lượng đào tạo nhằm tạo ra những thế hệ sinh viên có khả năng đáp ứng tốt yêu cầu của doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu đó, bên cạnh việc thiết kế nội dung chương trình đào tạo tốt, khoa còn chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên ngày một lớn mạnh, với trên 50 giảng viên, trong đó có các giáo sư tiến sĩ đầu ngành trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin đã được khoa mời giảng dạy và hợp tác nghiên cứu phát triển.
Mặc dù đang trong giai đoạn đại dịch corona hoành hành nhưng với sự nhiệt huyết, quyết tâm xây dựng khoa Công nghệ Thông tin trở thành một trong những đơn vị đào tạo kỹ sư Công nghệ Thông tin hàng đầu tại Việt Nam, ngay từ những ngày đầu năm mới, các giảng viên và chuyên gia trong khoa đã có một buổi làm việc rất hiệu quả, thiết thực để đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.