Kết quả nghiệm thu đề tài cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam
5/20/2019 2:08:19 PM  314

KẾT QUẢ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
KẾT QUẢ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
 
 
         Đề tài Nghiên cứu khoa học (NCKH) và phát triển công nghệ (PTCN) cấp EVN “Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát điều khiển lưới điện phân phối trực quan” đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao cho Trường Đại học Điện lực thực hiện theo Hợp đồng NCKH & PTCN số 01-2015/HĐ-KHCN, ngày 30/7/2015.
       Ngay sau khi HĐ được ký kết, Trường ĐH Điện lực đã giao cho Ông Nguyễn Hữu Quỳnh, Chủ nhiệm khoa, Khoa CNTT làm chủ nhiệm cùng với nhóm nghiên cứu của Khoa CNTT kết hợp với sự tham gia, hợp tác của Công ty Điện lực Phú Thọ.
        Sau một thời gian khá dài thực hiện, bằng sự nổ lực của nhóm nghiên cứu và sự cộng tác tích cực và hiệu quả của Công ty Điện lực Phú thọ, đề tài đã hoàn thành. Cuối năm 2018, đề tài được nghiệm thu cấp cơ sở tại trường Đại học Điện lực và vào ngày 17/5/2019, đề tài đã được nghiệm thu cấp EVN.
       Đánh giá về nội dung của các nghiên cứu, Hội đồng nghiệm thu cấp EVN đã đánh giá cao về những kết quả thu được từ đề tài cũng như công sức của nhóm nghiên cứu đã bỏ ra để thực hiện các nội dung đó.
      Nếu được bổ sung, lắp đặt thêm thêm một số thiết bị mà các thành viên của Hội đồng đã đề nghị, các kết quả của đề tài có thể được áp dụng rộng rãi ở các Công ty điện lực, trước hết là của các Công ty của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. 
       
     Dưới đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ đề tài ở cấp EVN: