KHOA CNTT

Lịch tuần 20 khoa CNTT năm học 2017-2018 (12/18/2017)

Lịch tuần 20 khoa CNTT năm học 2017-2018:
- Chào cờ và hát quốc ca
- Giao ban đầu tuần
- Họp HĐTS xét trúng tuyển kỳ thi LT và VB2
- Họp Kiểm tra công tác chuẩn bị hội thảo" Hiệu chỉnh chương trình đào tạo CH ngành CNTT"
- Họp rà soát toàn bộ minh chứng và CSDL để hoàn thiện BC TĐG Trường
- Họp thẩm định điều kiện mở ngành đào tạo trình độ TS ngành CNTT.
- Hội thảo "Hiệu chỉnh chương trình đào tạo CAO HỌC ngành CNTT"
- Họp các khoa chuyên môn về danh mục các môn chung trong chương trình ĐT
- Họp xét hồ sơ các GS, TS để ký HĐLĐ
- Họp rà soát toàn bộ minh chứng và CSDL để hoàn thiện BC TĐG Trường
- Ký kết hợp tác với ĐL Phú Thọ
- Nghiệm thu đề tài cấp trường khoa Co Khí và đề tài của Ô.Nam Anh(TTHL)
- Họp BBT WebTIN TỨC NỔI BẬT


Lịch tuần 42 khoa CNTT năm học 2017-2018
21/05/2018
Lịch tuần 41 khoa CNTT năm học 2017-2018
15/05/2018
Lịch tuần 40 khoa CNTT năm học 2017-2018
07/05/2018
Lịch tuần 39 khoa CNTT năm học 2017-2018
02/05/2018
Tọa đàm sinh viên CNTT với cách mạng công nghiệp 4.0
29/04/2018
Lịch tuần 38 khoa CNTT năm học 2017-2018
24/04/2018
Lịch tuần 37 khoa CNTT năm học 2017-2018
24/04/2018
Lịch tuần 36 khoa CNTT năm học 2017-2018
09/04/2018
Tiêu chuẩn an ninh thông tin PCI DSS có mặt tại Việt Nam
02/04/2018
Lịch tuần 35 khoa CNTT năm học 2017-2018
02/04/2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
@Phát triển bởi khoa Công nghệ thông tin - Đại học Điện Lực KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Địa chỉ: A107 - Trường Đại học Điện lực - 235 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội
Điện thoại: (04) 22185713         Fax: (04)38362065        Email: cntt@epu.edu.vn