KHOA CNTT

TIN TỨC NỔI BẬT


Tổng kết giải thể thao sinh viên 2016
30/06/2016
Lịch tuần 47 khoa CNTT năm học 2015-2016
28/06/2016
Lịch tuần 46 khoa CNTT năm học 2015-2016
21/06/2016
Lịch tuần 45 khoa CNTT năm học 2015-2016
13/06/2016
Lịch tuần 44 khoa CNTT năm học 2015-2016
06/06/2016
Lịch tuần 43 khoa CNTT năm học 2015-2016
30/05/2016
Giải thể thao sinh viên khoa CNTT năm 2016
26/05/2016
Lịch tuần 42 khoa CNTT năm học 2015-2016
23/05/2016
Lịch tuần 41 khoa CNTT năm học 2015-2016
17/05/2016
Lịch tuần 40 khoa CNTT năm học 2015-2016
11/05/2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
@Phát triển bởi khoa Công nghệ thông tin - Đại học Điện Lực KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Địa chỉ: A107 - Trường Đại học Điện lực - 235 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội
Điện thoại: (04) 22185713         Fax: (04)38362065        Email: cntt@epu.edu.vn