CÁC SẢN PHẨM

Các sản phẩm và đề tài nghiên cứu (9/24/2012)

12. Elearning – Hệ thống trao đổi học tập trực tuyến cho sinh viên Đại học Điện Lực (http://elearning.epuit.edu.vn/)


Giao diện chính hệ thống trao đổi học tập trực tuyến sinh viên đại học Điện Lực


 

11. Hệ thống quản lý danh bạ điện thoại – Trường đại học Điện Lực (http://danhba.epu.edu.vn/)


Giao diện chính hệ thống quản lý danh bạ điện thoại

10. Phần mềm hệ thống quản lý công việc trường Đại học Điện Lực

 

9. Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm trên mạng  (http://www.epu.edu.vn/TO/TestOnline.htm)


Giao diện chính phần mềm thi trắc nghiệm qua mạng Test Online.


Giao diện làm bài thi phần mềm thi trắc nghiệm qua mạng Test Online.


TIN TỨC NỔI BẬT


Các sản phẩm và đề tài nghiên cứu
24/09/2012
Các công bố quốc tế
18/06/2011
Các đề tài NCKH Khoa CNTT
24/02/2011
Thông báo về hội thảo các vấn đề chọn lọc CNTT năm 2010 và một số hội thảo IEEE
12/04/2010
@Phát triển bởi khoa Công nghệ thông tin - Đại học Điện Lực KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Địa chỉ: A107 - Trường Đại học Điện lực - 235 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội
Điện thoại: (04) 22185713         Fax: (04)38362065        Email: cntt@epu.edu.vn