CÁC SẢN PHẨM

Các sản phẩm do khoa công nghệ thông tin phát triển (9/24/2012)

17. Hệ thống phần mềm điều hành giảm tổn thất điện năng (Đang áp dụng tại Công ty Điện lực Phú Thọ)

16. Hệ thống phát hiện thi hộ thông qua nhân dạng khuôn mặt người tại trường Đại học Điện lực

15. Hệ thống khai thác lưới điện hạ thế trực quan

14. Hệ thống giám sát điều khiển lưới điện trực quan (đang áp dụng tại Tỉnh Phú Thọ)

13. Hệ thống quản lý đào tạo ngắn hạn cho tập đoàn Điện lực Việt Nam (daotaocanbo.evn.com.vn)

12. Cổng tuyển sinh trực tuyến (tuyensinh.epu.edu.vn)

11. Elearning – Hệ thống trao đổi học tập trực tuyến cho sinh viên Đại học Điện Lực (http://elearning.epuit.edu.vn/)

10. Hệ thống quản lý danh bạ điện thoại – Trường đại học Điện Lực (http://danhba.epu.edu.vn/)

9. Trang web khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Điện lực

8. Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm trên mạng  (http://www.epu.edu.vn/TO/TestOnline.htm)
TIN TỨC NỔI BẬT


Các sản phẩm do khoa công nghệ thông tin phát triển
24/09/2012
Các công bố quốc tế
18/06/2011
Các đề tài NCKH Khoa CNTT
24/02/2011
@Phát triển bởi khoa Công nghệ thông tin - Đại học Điện Lực KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Địa chỉ: A107 - Trường Đại học Điện lực - 235 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội
Điện thoại: (04) 22185713         Fax: (04)38362065        Email: cntt@epu.edu.vn