NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các sản phẩm và đề tài nghiên cứu (9/24/2012)

12. Elearning – Hệ thống trao đổi học tập trực tuyến cho sinh viên Đại học Điện Lực (http://elearning.epuit.edu.vn/)


Giao diện chính hệ thống trao đổi học tập trực tuyến sinh viên đại học Điện Lực


 

11. Hệ thống quản lý danh bạ điện thoại – Trường đại học Điện Lực (http://danhba.epu.edu.vn/)


Giao diện chính hệ thống quản lý danh bạ điện thoại

10. Phần mềm hệ thống quản lý công việc trường Đại học Điện Lực

 

9. Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm trên mạng  (http://www.epu.edu.vn/TO/TestOnline.htm)


Giao diện chính phần mềm thi trắc nghiệm qua mạng Test Online.


Giao diện làm bài thi phần mềm thi trắc nghiệm qua mạng Test Online.
Thông báo về hội thảo các vấn đề chọn lọc CNTT năm 2010 và một số hội thảo IEEE (4/12/2010)

Khoa CNTT thông báo tới các giảng viên trong khoa kế hoạch hội thảo các vấn đề chọn lọc CNTT năm 2010 và một số hội thảo trong thời gian sắp tới. Các đồng chí có thể tham khảo để gửi bài và tham gia báo cáo


Các đề tài NCKH Khoa CNTT (2/24/2011)

Một số đề tài NCKH của các giảng viên Khoa CNTT đã thực hiện:

 

Cấp Bộ Công thương

 

1. Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý vận hành các công trình thủy điện trên bản đồ số GIS.

Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Quỳnh

Thành viên: Ngô Quốc Tạo, Nguyễn Tùng Linh, Nguyễn Thị Thu Hà

Năm thực hiện : 2010Các công bố quốc tế (6/18/2011)

Một số công bố trên các tạp chí và hội thảo quốc tế đã được các giảng viên của khoa CNTT  thực hiện.

 Trên tạp chí quốc tế:

24. Quynh, N. H., Ha, N. T. T. and Tao, N. Q, An efficient content based image retrieval method for retrieving images, International Journal of Innovative Computing, Information and Control, pp. 2823 -2833, Vol.8, No.4, 2012.

23. Ha. N.T.T, Quynh. N. H, Tao. N. Q, A new method for calculating weight of sentence based on amount of information and linguistic score, International Journal of Advanced Computer Engineering, Vol.4 No.2, pp. 91-95, 2011.

22. Ha. N.T.T, Quynh. N. H, Concatenate the most likelihood subtrings for generating Vietnamese sentence reduction, International Journal of Engineering and Technology, Vol.3, No.3, pp. 203-207, 2011.

21. Ha. N.T.T, Luan. N. T, Implement some features for better determining weight of sentence in vietnamese text, International Journal of Computer Science & Knowledge Engineering (Vol.4 No.2, 2010) pp: 131-134.

20Ha. N.T.T, Luan. N. T, A Novel Application of Fuzzy Set Theory and Topic Model in Sentence Extraction for Vietnamese Text, International Journal of Computer Science and Network Security, pp. 41-46, 2010. 

19. Quynh, N. H. and Tao, N. Q, A Novel Content Based Image Retrieval Method Based on Splitting the Image into Homogeneous Regions, International Journal of Innovative Computing, Information and Control, pp. 4029 -4041, Vol.6, No.10, 2010.

18. Quynh. N.H, Tao. N. Q,  A novel method for content based image retrieval using color features, International Journal of Computer Sciences and Engineering Systems, Vol.3, No.1, pp. 1-6

17. Quynh, N. H. and Tao. N. Q. Improving HG Method for Content based Landscape Image Retrieval, International Journal of Computer Sciences and Engineering Systems, Vol.3, No.1, pp. 47-51, January 2009.


TIN TỨC NỔI BẬT


Các sản phẩm và đề tài nghiên cứu
24/09/2012
Các công bố quốc tế
18/06/2011
Các đề tài NCKH Khoa CNTT
24/02/2011
Thông báo về hội thảo các vấn đề chọn lọc CNTT năm 2010 và một số hội thảo IEEE
12/04/2010
@Phát triển bởi khoa Công nghệ thông tin - Đại học Điện Lực KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Địa chỉ: A107 - Trường Đại học Điện lực - 235 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội
Điện thoại: (04) 22185713         Fax: (04)38362065        Email: cntt@epu.edu.vn