THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Giải thưởng Olympic Tin học (7/28/2011)

Giải 3 lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC Việt Nam

  1. Giải 3 cá nhân Olympic tin học: Sinh viên Nguyễn Phương Nam: D5-CNTT
    Giải 3 cá nhân Olympic tin học: Sinh viên Trần Công Khôi: C9-CNTT
  2. Vô địch ACM khối không chuyên tin


  1. Giải 3 cá nhân Olympic tin học: Sinh viên Phương Văn Cảnh: D4-CNTT
  2. Giải 3 cá nhân Olympic Hệ cao đẳng: Sinh viên: Lê Huỳnh:  C7-CNTT
  3. Giải khuyến khích Olympic tin học:  Sinh viên: Dương Công Phi: D4-CNCK
  4. Giải khuyến khích Olympic tin học; Sinh viên: Đỗ Trang Vương: D5-CNTT

Giải vô địch khối ACM không chuyên

Giải nhất khối chuyên tin

Giải 3 ACM toàn đoàn


Giải 3 ACM không chuyên


Giải 3 cá nhân khối không chuyênTIN TỨC NỔI BẬT


Một số nét khái quát
29/03/2016
Giải thưởng Olympic Tin học
28/07/2011
Cơ cấu tổ chức
28/07/2011
Cơ sở vật chất
28/07/2011
Huân chương lao động
28/11/2010
Bằng khen thủ tướng chính phủ
28/11/2010
Bằng khen bộ công thương
28/11/2010
Bằng khen tập đoàn
28/11/2010
@Phát triển bởi khoa Công nghệ thông tin - Đại học Điện Lực KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Địa chỉ: A107 - Trường Đại học Điện lực - 235 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội
Điện thoại: (04) 22185713         Fax: (04)38362065        Email: cntt@epu.edu.vn